Christelijke Reizen

De Tekhelet Ervaring

Het Hebreeuwse woord “Tekhelet” verwijst naar de blauwe kleurstof in de Bijbel genoemd. Eeuwen geleden is het gebruik van het creëren van de tekhelet verloren gegaan. Kortgeleden werd deze traditie opnieuw ontdekt. Hetzelfde geldt voor Joods-christelijke betrekkingen; na eeuwen van scheiding worden raakvlakken ontdekt.

Keshet Journeys streeft ernaar om bruggen te bouwen tussen deze gemeenschappen, door het aanbieden van een grote verscheidenheid aan christelijke reizen.

Eco-Reizen

De Beresheet Ervaring

Het Hebreeuwse woord “Beresheet”, het eerste woord van de Bijbel, betekent ‘genesis’, verwijzend naar de schepping van de wereld. Als het ontmoetingspunt tussen Afrika, Azië en Europa, heeft Israël flora en fauna van alle drie de continenten.

Keshet Journeys nodigt reizigers uit om de schoonheid van Israël te ontdekken met een speciaal oog voor maatschappelijk verantwoord reizen en duurzaamheid.

Studiereizen

De Massoret Ervaring

Het Hebreeuwse woord “Massoret” betekent traditie, verwijzend naar Israël’s grote diversiteit in politieke-, religieuze- en culturele achtergronden.

Keshet Journeys tracht u inzicht te bieden in al deze achtergronden en de personen die deze vertolken, door u een reeks aan studiereizen aan te bieden.