Israëlisch Hooggerechtshof

Hoe verhouden de principes van de rechtsstaat zich tot de strijd tegen het terrorisme? Een bezoek aan het Israëlische Hooggerechtshof. Ontmoeting met een voormalige rechter en discussie over juridische dilemma’s.