Kapernaüm

“Hij (Jezus) verliet Nazareth, en hij ging en woonde in Kapernaüm. Vanaf dat moment begon hij te prediken” (Mattheüs 4: 13,17). Bezoek de ruïnes van Kapernaüm, het thuis van Jezus evenals van de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes en de tollenaar Matteüs.