Via Dolorosa

Bewandel de Via Dolorosa, de weg die Jezus ging voordat hij werd gekruisigd, die eindigt in Heilige Grafkerk, gebouwd op de plaats waar de kruisiging van Jezus op Golgotha is gemarkeerd.