Christelijk Erfgoed Toers

Israël is het land van de Bijbel, een centrale plek voor christenen waar de Bijbel tot leven komt. Christelijk Erfgoed Toers verkennen de christelijke gemeenschappen in het land: van de Franciscanen tot de Armeniërs, van de Maronieten tot de kerken in de Palestijnse Autoriteit. Wandel in de voetsporen van Jezus en leer lokale christenen kennen.

Our Specialities

Also on this tour

De Geboortekerk - Bethlehem

Bezoek de Geboortekerk, een combinatie van twee oude Byzantijnse kerken en een crypte, waarvan de traditie zegt dat Jezus van Nazareth daar geboren werd.

Meer van Galilea

Het Meer van Galilea is het grootste zoetwater reservoir van Israël en is bekend van vele bijbelverhalen. Geniet van een boottocht over het meer.

Wadi Qelt - St. George Klooster

De zogenaamde woestijnvaders waren christelijke monniken die in uiterste eenvoud en stilte in de woestijn mediteerden. Sommige van deze woestijnvaders vestigden zich in Wadi Qelt, in het St. George-klooster. Wandel door de woestijn naar het zesde-eeuwse klooster hangend aan een klif, met haar oude kapel en de tuinen.

Olijfberg

"En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden van de stad, en stond op de berg, die aan de oostkant van de stad is" (Ezechiël 11:23). Rijd naar de top van de Olijfberg, bekend als de plaats waar Jezus naar de hemel rees na zijn opstanding. Panoramisch uitzicht over de Oude Stad van Jeruzalem vanaf de Olijfberg en afdaling naar de tuin van Getsemane, waar Jezus bad in de nacht van zijn verraad.

Berg der Zaligsprekingen

Bezoek de Berg der Zaligsprekingen, waar Jezus de Bergrede uitsprak.

Caesarea Maritima

Ontdek het historische Caesarea, de Romeinse hoofdstad van de provincie Judea, waar Petrus Gods leiding volgde en Cornelius bezocht (Handelingen 10) en waar hij het evangelie verkondigde aan de Romeinen (Handelingen 24-26).

Kapernaüm

"Hij (Jezus) verliet Nazareth, en hij ging en woonde in Kapernaüm. Vanaf dat moment begon hij te prediken" (Mattheüs 4: 13,17). Bezoek de ruïnes van Kapernaüm, het thuis van Jezus evenals van de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes en de tollenaar Matteüs.

Acco

Bezoek Acco, de oude noordelijke havenstad die nu de thuisbasis is van een gemengd Joods-Arabische bevolking. Ontdek de erfenis van de Kruisvaarders, bezoek de Ridder Hallen en de Citadel, die oorspronkelijk diende als de Hospitaalridders Compound.