Discipelschap Toers: De Bijbel als inspiratiebron

Deze speciale reis voor mannen gaat in de voetsporen van de grote mannen van de Bijbel, analyseert hun relatie met God en geeft moderne mannen spirituele lessen: hoe kun je een goede leider zijn (Mozes); hoe vind je vergiffenis in God’s ogen (Koning David); hoe volg je God, zelfs als Hij dingen van je vraagt die vreemd lijken (Petrus tijdens zijn bezoek aan Cornelius) en meer.

Our Specialities

Also on this tour

Centrum voor joods-christelijke begrip en samenwerking

Bezoek het CJCUC (Centrum voor Joods-christelijk begrip en samenwerking). Het CJCUC is een uniek centrum, opgericht door orthodoxe joden die christelijk-joodse relaties willen herstellen en verdiepen. Neem deel aan een Bijbelstudie met een rabbijn.

Militaire Trainingsdag

Alle Israëliërs worden geacht dienst te doen in het Israëlische leger. Het is de speciale missie van de soldaten om hun thuisland en het Joodse volk te bewaken. Neem deel aan een militaire trainingsdag en verkrijg waardevolle inzichten in de verschillende manieren om missies te ondersteunen, hoe te reageren op urgente situaties en het belang van teamwork.

Berg der Zaligsprekingen

Bezoek de Berg der Zaligsprekingen, waar Jezus de Bergrede uitsprak.

Kapernaüm

"Hij (Jezus) verliet Nazareth, en hij ging en woonde in Kapernaüm. Vanaf dat moment begon hij te prediken" (Mattheüs 4: 13,17). Bezoek de ruïnes van Kapernaüm, het thuis van Jezus evenals van de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes en de tollenaar Matteüs.

Joodse Praktijk Studietoer

Onderzoek hoe de oude Joodse praktijk van religieuze studie vandaag de dag floreert in het moderne Israël. Bezoek twee verschillende soorten yeshivot (religieuze seminaries) en ontdek of en zo ja, hoe de Joodse liefde voor het leren het christendom te leren kan geven.