Gemeentereizen

Naast het gaan in de voetsporen van Jezus op de traditionele heilige plaatsen, geven gemeentereizen inzicht in het Joodse leven in Jezus’ tijd, waardoor reizigers Jezus’ onderwijzingen leren te begrijpen in de context van de maatschappij waarin hij leefde. Keshet Journeys biedt een inkijkje in de Hebreeuwse wortels van het christelijke geloof door middel van traditionele Sjabbat ervaringen, Torah lessen met rabbijnen en bezoeken aan Bijbelse plaatsen. Gemeentereizen kijken niet alleen naar het verleden, maar focussen eveneens op het handelen van God vandaag en morgen.

Our Specialities

Also on this tour

Nazareth Village

Een bezoek aan Nazareth Village, waar bezoekers kennis maken met het leven in een Joods dorp in Galilea tweeduizend jaar geleden.

Centrum voor joods-christelijke begrip en samenwerking

Bezoek het CJCUC (Centrum voor Joods-christelijk begrip en samenwerking). Het CJCUC is een uniek centrum, opgericht door orthodoxe joden die christelijk-joodse relaties willen herstellen en verdiepen. Neem deel aan een Bijbelstudie met een rabbijn.

Kfar Kedem

Bezoek aan het Bijbelse dorp Kfar Kedem, waar bezoekers kennis maken met het leven in een Joods dorp in Galilea tweeduizend jaar geleden. Maak actief kennis met het normale dagelijks leven in Bijbelse tijden door mee te helpen met de bereiding van melk, wol, en brood.

Joodse Praktijk Studietoer

Onderzoek hoe de oude Joodse praktijk van religieuze studie vandaag de dag floreert in het moderne Israël. Bezoek twee verschillende soorten yeshivot (religieuze seminaries) en ontdek of en zo ja, hoe de Joodse liefde voor het leren het christendom te leren kan geven.

De Geboortekerk - Bethlehem

Bezoek de Geboortekerk, een combinatie van twee oude Byzantijnse kerken en een crypte, waarvan de traditie zegt dat Jezus van Nazareth daar geboren werd.

Meer van Galilea

Het Meer van Galilea is het grootste zoetwater reservoir van Israël en is bekend van vele bijbelverhalen. Geniet van een boottocht over het meer.

Via Dolorosa

Bewandel de Via Dolorosa, de weg die Jezus ging voordat hij werd gekruisigd, die eindigt in Heilige Grafkerk, gebouwd op de plaats waar de kruisiging van Jezus op Golgotha is gemarkeerd.

Olijfberg

"En de heerlijkheid des HEEREN rees op van het midden van de stad, en stond op de berg, die aan de oostkant van de stad is" (Ezechiël 11:23). Rijd naar de top van de Olijfberg, bekend als de plaats waar Jezus naar de hemel rees na zijn opstanding. Panoramisch uitzicht over de Oude Stad van Jeruzalem vanaf de Olijfberg en afdaling naar de tuin van Getsemane, waar Jezus bad in de nacht van zijn verraad.

De Bijbelse Stad van David

Bezoek aan de bijbelse Stad van David, de wortels van Jeruzalem. Hier bevestigt archeologie de Bijbel. Een diepgaand onderzoek naar de Bijbel in het midden van een van de meest fascinerende archeologische vindplaatsen in de wereld.

Ptil Tekelet Foundation

Bezoek de Ptil Tekelet Foundation in Ma'ale Adumim. Ontdek hoe de Tekelet, de bijbelse blauwe kleurstof gebruikt in de kleding van de hogepriester, wordt geproduceerd. De Tekelet symboliseert de Messias, de ultieme hogepriester.

Hebron

Bezoek Hebron, één van de vier heilige steden in Israël. Wandel in de voetsporen van Abraham, Isaak, Jakob, Jozua en koning David. Bezoek de spelonk van Machpela, waar de aartsvaders en matriarchen van het volk van Israël begraven zijn.

Berg der Zaligsprekingen

Bezoek de Berg der Zaligsprekingen, waar Jezus de Bergrede uitsprak.

Haas Promenade

Een panoramisch uitzicht over de Kidron Vallei en de Oude Stad van Jeruzalem vanaf de Haas Promenade. Bestudeer de profetieën over de Kidron Valley, ook wel de Vallei van Josafat genoemd. Ontdek waarom Jeruzalem een steen des aanstoots voor de volken is, zoals geprofeteerd in Jesaja 8:14.

Caesarea Maritima

Ontdek het historische Caesarea, de Romeinse hoofdstad van de provincie Judea, waar Petrus Gods leiding volgde en Cornelius bezocht (Handelingen 10) en waar hij het evangelie verkondigde aan de Romeinen (Handelingen 24-26).

Kapernaüm

"Hij (Jezus) verliet Nazareth, en hij ging en woonde in Kapernaüm. Vanaf dat moment begon hij te prediken" (Mattheüs 4: 13,17). Bezoek de ruïnes van Kapernaüm, het thuis van Jezus evenals van de apostelen Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes en de tollenaar Matteüs.